×
×

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia

Hai dự án Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình và Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ châu Á thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại Ninh Bình không chỉ mang giá trị về nghiên cứu, bảo tồn, mà còn góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, nâng tầm về du lịch của Ninh Bình, tạo sự phát triển bền vững. Để đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, tỉnh đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia

Giai đoạn 1 của Dự án Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2017 thu hút khá đông khách du lịch. (Ảnh nguồn Four Paws)

Tiến độ chưa đạt như kỳ vọng 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình có tổng vốn đầu tư gần 205 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất gần 10 ha. Giai đoạn I của Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2017. Riêng giai đoạn II của Dự án, diện tích 6,15 ha, UBND huyện Nho Quan đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạm bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt quản lý.

Về Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ châu Á có diện tích sử dụng đất là 34,96 ha, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, được triển khai thực hiện từ năm 2014. Hiện nay, Dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công xong khu nhà làm việc và các hạng mục tuyến đường kết nối, hệ thống cấp điện, nước tạm, đường nội bộ, hàng rào, hồ cảnh quan. Tổng số vốn đã cấp là 35,8 tỷ đồng, đạt 48% giá trị tổng mức đầu tư. Do Dự án không được tiếp tục cấp vốn nên đã tạm dừng thi công từ năm 2017. Đến giữa năm 2018, Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu (Four Paws) đã đề xuất UBND tỉnh cho phép Tổ chức này được nghiên cứu, tiếp nhận và tiếp tục triển khai Dự án.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Văn Vượng, Giám đốc Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác lập hồ sơ giao đất để trình UBND tỉnh quyết định giao đất cho Dự án vẫn chưa được hoàn tất, mặc dù công tác chi trả, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với cả 2 dự án đã cơ bản hoàn thành, trong đó, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ châu Á đã hoàn thành từ năm 2015.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cũng như việc sử dụng nguồn vốn đã bố trí cho dự án, theo ông Tô Văn Vượng, UBND huyện Nho Quan cần sớm hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định giao đất các vị trí còn lại thuộc giai đoạn II của Dự án đầu tư xây dựng trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ châu Á hiện đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi danh mục nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước sang nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, nếu không kịp thời giao đất thì sẽ không thể đảm bảo tiến độ chuyển đổi hình thức đầu tư cũng như tận dụng cơ hội thu hút nguồn vốn xã hội hóa vào thực hiện dự án theo cam kết đầu tư của Tổ chức Four Paws quốc tế.

Đại diện Tổ chức Four Paws quốc tế cũng cho biết: Chúng tôi đã sẵn sàng mọi nguồn lực từ con người, tài chính, kỹ thuật để triển khai hai dự án này. Mục tiêu là phải hoàn thành việc xây dựng trong năm 2023. Vì vậy, Four Paws đề nghị tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có những tháo gỡ về mặt thủ tục, bàn giao đất để triển khai các bước tiếp theo.

Vào cuộc đồng bộ tháo gỡ khó khăn 

Với quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án tại Ninh Bình nói chung và Tổ chức Four Paws nói riêng, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Nho Quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai dự án trên. Đối với dự án Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình, khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất trong Kế hoạch sử dụng đất đối với 0,76 ha đất rừng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, làm cơ sở để thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ châu Á, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nho Quan triển khai thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ giao đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền giao đất theo quy định trong tháng 4/2023, đây là căn cứ để Sở Tài chính thực hiện thủ tục quyết toán dự án đầu nguồn vốn Nhà nước theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ giao đất của giai đoạn II Dự án xây dựng trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình; hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Nho Quan hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh; Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn việc cấp phép và giám sát việc triển khai thi công giai đoạn II của dự án tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng cụ thể kế hoạch các công việc và khẩn trương thực hiện các thủ tục lập điều chỉnh đề án Công viên động vật hoang dã, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chương trình công tác năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, triển khai lập các quy hoạch có liên quan đến Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, huyện Nho Quan đã phối hợp với các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Nguyễn Cao Các, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan nêu rõ: công tác lập hồ sơ giao đất để trình UBND tỉnh quyết định giao đất cho Dự án chậm tiến độ là do có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, bản đồ địa chính xã Kỳ Phú mới được đo đạc hiện trạng sử dụng đất chưa được cắt pháp lý theo đúng chủ sử dụng, do đó hiện nay có sự sai lệch về loại đất, chủ sử dụng đất dẫn đến sai lệch các chỉ tiêu sử dụng đất đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Nho Quan đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) rà soát loại đất, diện tích đảm bảo đồng bộ giữa quyết định thu hồi đất với trích lục và tờ trình đề nghị giao đất; hoàn thành việc đưa 0,76 ha đất rừng phòng hộ vào Danh mục chuyển đổi mục đích sử dụng và tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, bổ sung vào danh mục các công trình thu hồi đất làm cơ sở để thực hiện thủ tục thu hồi, giao đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trang trại bảo tồn gấu, giai đoạn II.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ châu Á, huyện đang phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính xã Kỳ Phú để làm cơ sở pháp lý hoàn thiện hồ sơ giao đất.

Đồng chí Nguyễn Cao Các khẳng định: Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, huyện Nho Quan quyết tâm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ giao đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền giao đất theo quy định ngay trong tháng 4/2023.

Related Posts

THẦY TU BIẾN THÁI

THẦY TU BIẾN THÁI, XÔNG VÀO TIỆM TÓC XIN ĐƯỢC LÀM TÌNH LÀM TỘI VỚI NAM NHÂN VIÊN “Đúng thật là k phải ai mặc áo cà…

Trà sữa riêu cua

Trà sữa riêu cua cực bá đạo! . . . . . . . . . . . . . . ..,..

Đỉnh cao của sự bất lực

Đỉnh cao của sự bất lực là đây :)) . . . . . . . . . . . . ..,..

Đánh ghen sợ quá

Đánh ghen sợ quá. Phọt cả pate ?? . . . . . . . . . . . . . ..,..

Xin vợ đi mua cá lóc về nhậu

Xin vợ đi mua cá lóc về nhậu nhưng lại vào nhà nghỉ húp sò lông của NYC. “Douma trời ơi trời, đi mua cá lóc về…

Tình cờ bắt gặp đôi bạn trẻ

Tình cờ bắt gặp đôi bạn trẻ đang tập thể dục ở ghế đá công viên ! Bố mẹ ở nhà tưởng em ngoan lắm. . ….